Facebook

ЦСОП -град Габрово

Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Добре дошли на официалния сайт

 на 

 Център за специална образователна подкрепа - град Габрово

 

 

 

Важно съобщение!

 

Уважаеми колеги ,родители,

 

Обръщам се към Вас във връзка с необходимостта от осигуряване на дистанционно обучение и подкрепа на учениците по време на създалите се обстоятелства с разпространението на Covid-19.

Важно е да осигурим работата с децата и учениците със специални образователни потребности, макар и дистанционно в настоящите условия.

Моля да осъществите необходимата организация в онлайн среда в зависимост от възможностите – различни приложения за аудио и видео връзка като Skype, Viber, Messenger, и пр., с които разполагат специалистите и децата/учениците (родителите), като ги съгласувате с родителите. В условия на криза е необходимо специалистите да осъществяват консултации и да създават спокойна среда за осъществяване на подкрепата и в информационна среда. Идеята е да сме на разположение, да работим с напрежението, което би могло да възникне в децата и семействата в резултат в новата обстановка, в която всички се опитваме да живеем и работим.

При наличие на въпроси или необходимост да бъдете подкрепени с информация за работа в условия на криза, можете да задавате въпросите си на електронния ни адрес palauzovshool@abv.bg; сайта на ЦСОП – Габрово и на Фейсбук страницата ни.На  страницата ни във Фейсбук(Цсоп-гр.Габрово) и тук в сайта на ЦСОП(секция:Програма,подменю:Дневен режим и почивни дни)ще откриете помощни листи и материали,презентации и видеа,свързани с интересите и възможностите на децата.

 

Важна информация!!!

Уважаеми ученици,родители,колеги

Дните до 12 април ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда, информираха от Министерството на образованието и науката, откъдето са изпратели препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение.

На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

Източник:GABROWO NEWS

http://www.gabrovonews.bg/news/156741/?fbclid=IwAR1JlE_1EqfJpmh8qXy7rIFq4FKEneG3jXnoe70JgTnzCvLS6BkFwEWqrSI