Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Новини и Събития

Важно съобщение!

 

Уважаеми колеги ,родители,

 

Обръщам се към Вас във връзка с необходимостта от осигуряване на дистанционно обучение и подкрепа на учениците по време на създалите се обстоятелства с разпространението на Covid-19.

Важно е да осигурим работата с децата и учениците със специални образователни потребности, макар и дистанционно в настоящите условия.

Моля да осъществите необходимата организация в онлайн среда в зависимост от възможностите – различни приложения за аудио и видео връзка като Skype, Viber, Messenger, и пр., с които разполагат специалистите и децата/учениците (родителите), като ги съгласувате с родителите. В условия на криза е необходимо специалистите да осъществяват консултации и да създават спокойна среда за осъществяване на подкрепата и в информационна среда. Идеята е да сме на разположение, да работим с напрежението, което би могло да възникне в децата и семействата в резултат в новата обстановка, в която всички се опитваме да живеем и работим.

При наличие на въпроси или необходимост да бъдете подкрепени с информация за работа в условия на криза, можете да задавате въпросите си на електронния ни адрес palauzovshool@abv.bg; сайта на ЦСОП – Габрово и на фейсбук страницата ни.

Бъдете здрави!