ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово