Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

13-та международна конференция ECER AAC 2021

Конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“  с подкрепата на UNICEF ECARO, UNICEF България, Министерството на образованието и науката, ISAAC – Международно общество за допълваща и алтернативна комуникация. 

https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu/

Място на провеждане : Zoom

Дата : 12- 14.11.2021 г.

Тема : "ДАК в приобщаващото образование".

Организатор : Фондация АСИСТ

Участник : Логопед

Изнесено обучение 

Място на провеждане : гр. Плевен ; ЦСОП "П.Р.Славейков"

Дата : I етап- 13.14.01.2022 г. 

          II етап- 21.22.02.2022 г.

Тема : " Разрешаване на спорове и конфликти чрез медитивни техники "

Организатор : МОН

Участници : I етап - 5 педагогически специалисти 

                   II етап - 5 педагогически специалисти

Обучение организирано от СБУ

Място на провеждане : к.к. Пампорово

Дата : 18-20.03.2022 г.

Тема : " Не на насилието срещу жени и деца"

Организатор : СБУ

Участници : 2 педагогически специалисти 

Тиймбилдинг

Място на провеждане : к.к. Пампорово

Дата : 17-19.06.2022 г.

Тема : " Повишаване на мотивацията и развитие на умения за ефективна съвместна дейност "

Организатор : "Евротур МК" ЕООД

Участници 11 педагогически специалисти ; 7 непедагогичеки персонал.