Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Новини

 

На вниманието на родителите на ученици, на педагогическия и непедагогическия състав в ЦСОП!

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА!

https://www.mon.bg/bg/61

 

На 30.10.2020 се проведе on line обучение съвместно с Шуменски университет"Епископ Константин Преславски" с преподавател доц.д-р Севджихан Еюбова.

Обучението бе полезно и ползотворно.

Благодарим колеги!

 

Прикачени документи

Програма Габрово 30102020.pdf