Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Новини

На 30.10.2020 се проведе on line обучение съвместно с Шуменски университет"Епископ Константин Преславски" с преподавател доц.д-р Севджихан Еюбова.

Обучението бе полезно и ползотворно.

Благодарим колеги!

 

Прикачени документи

Програма Габрово 30102020.pdf