Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Бюджет

Прикачени документи

Протокол от Общо събрание 12.04.2024 г. и изпълнение на бюджета за I тримесечие на 2024 г.
Протокол от Общо събрание 05 .01.2024 година
Изпълнение на бюджет за IV тримесечие на 2023 г.
Изпълнение на бюджет за III тримесечие на 2023 г.
Протокол от Общо събрание №2 10.10.2023 година
Изпълнение на бюджет за II тримесечие на 2023 г.
Протокол от Общо събрание 21.04.2023 година
Бюджет ЦСОП за I тримесечие на 2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджет за 2022 година
Протокол от Общо събрание 31.01.2023 година
Изпълнение на бюджет за III тримесечие на 2022 г.
Изпълнение на бюджет за II тримесечие на 2022 г.
Протокол от общо събрание
Изпълнение на бюджет за I тримесечие- 2022 г.
Изпълнение на бюджет за I тримесечие- 2022 г.
Обяснителна записка бюджет на ЦСОП за 2021 г.
Отчет бюджет III тримесечие на 2021 г.
Отчет бюджет II тримесечие на 2021 г.
Бюджет ЦСОП за I тримесечие на 2021 г.
Бюджет на ЦСОП -гр.Габрово за 2021 г.
Отчетни данни за изпълнението на бюджета -край 2020 г.
Изпълнение на бюджет за IV тримесечие 2020 г.
Бюджет 2020 г.
Информация бюджет II 2020 г.
Изпълнение на бюджет за III тримесечие 2020 г
Изпълнение на бюджет I тримесечие 2020 г.
Изпълнение на бюджет 2019
Изпълнение на бюджета за II тримесечие-2018 г.
Изпълнение на бюджета за I тримесечие-2018 г.
Бюджет 2018 г.
Изпълнение на бюджет за 2017 г
Изпълнение на бюджета за III тримесечие-2017 г.