Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Проект по програмата Еразъм +

Центърът за специална образователна подкрепа – гр. Габрово е наследник на Помощно училище „ Николай Палаузов“ – гр. Габрово. В него ученици със специални образователни потребности се обучаваха в професионална паралелка по дървообработване, специалност „Тапицер“.

Тази традиция продължава и в настоящето под формата на Занимания по интереси „Дървообработване“.

Учениците от начален етап се запознават с дървесните видове в природата и тяхното приложение в мебелното производство.

В прогимназиален етап, учениците се докосват до основните материали и инструментите, с които те се обработват.

В гимназиален етап, учениците прилагат наученото, като обработват дървесината и изработват битови изделия – салфетници, дървени мартеници-медальон, дъски за рязане и учебни материали.

В тази връзка, кандидатствахме и бяхме одобрени по програма Еразъм + ; договор № 2022-1- BG01 – KA122- VET – 000079288 , който е с продължителност 18 месеца.

Проектът е за повишаване на компетенциите на 10 учители и 2 непедагогически управленски персонал от ЦСОП – гр. Габрово. Място на провеждане: Р Италия ; период: месец април 2023 година.

Основна цел е да обменим опит, чрез наблюдение на работата на италиански колеги и ученици със специални образователни потребности.

Партньор по проекта е асоциация LUCE – Италия, с президент г-жа Лучия Велева.

Тъй като, ЦСОП – Габрово работи с деца със специални образователни потребности, проектът е със специфичен приоритет : „ Подкрепа на участници с по- малко възможности“. Програмата има ясно дефинирани нужди :

  • Потребности от въвеждане на професионално-образователни технологии за обучение на деца със СОП.
  • Потребности от компетенции за прилагане на специализирани методи и материали за обучение на ученици със СОП.
  • Потребност от повишаване на институционалния капацитет на ЦСОП Габрово

Дефинирани са следните цели ;

  • Повишаване на компетенциите на персонала за работа с ученици със СОП, с цел реализация в сферата на Мебелопроизводството
  • Разработване на учебни програми и съдържание по Мебелопроизводство на база добри Европейски практики и методи с използване на цифрови технологии.
  • Повишаване на компетенциите на персонала в частта : умения за работа в междукултурна среда.

Проектът включва използването на дигитални инструменти и методи на обучение, чрез реализиране на два онлайн модула, допълващи присъствената мобилност.

От определящо значение е включването на екологично устойчиви и отговорни практики в Мебелопроизводството.

 ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“
на тема:
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ"

 

Прикачени документи

Проект към „еразъм + да.pdf