Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Проект по програмата Еразъм +

Erazmus

 

                                                                                                                                                               

Центърът за специална образователна подкрепа – гр. Габрово е наследник на Помощно училище „ Николай Палаузов“ – гр. Габрово. В него ученици със специални образователни потребности се обучаваха в професионална паралелка по дървообработване, специалност „Тапицер“.

Тази традиция продължава и в настоящето под формата на Занимания по интереси „Дървообработване“.

Учениците от начален етап се запознават с дървесните видове в природата и тяхното приложение в мебелното производство.

В прогимназиален етап, учениците се докосват до основните материали и инструментите, с които те се обработват.

В гимназиален етап, учениците прилагат наученото, като обработват дървесината и изработват битови изделия – салфетници, дървени мартеници-медальон, дъски за рязане и учебни материали.

В тази връзка, кандидатствахме и бяхме одобрени по програма Еразъм + ; договор № 2022-1- BG01 – KA122- VET – 000079288 , който е с продължителност 18 месеца.

Проектът е за повишаване на компетенциите на 10 учители и 2 непедагогически управленски персонал от ЦСОП – гр. Габрово. Място на провеждане: Р Италия ; период: месец април 2023 година.

Основна цел е да обменим опит, чрез наблюдение на работата на италиански колеги и ученици със специални образователни потребности.

Партньор по проекта е асоциация LUCE – Италия, с президент г-жа Лучия Велева.

Тъй като, ЦСОП – Габрово работи с деца със специални образователни потребности, проектът е със специфичен приоритет : „ Подкрепа на участници с по- малко възможности“. Програмата има ясно дефинирани нужди :

  • Потребности от въвеждане на професионално-образователни технологии за обучение на деца със СОП.
  • Потребности от компетенции за прилагане на специализирани методи и материали за обучение на ученици със СОП.
  • Потребност от повишаване на институционалния капацитет на ЦСОП Габрово

Дефинирани са следните цели ;

  • Повишаване на компетенциите на персонала за работа с ученици със СОП, с цел реализация в сферата на Мебелопроизводството
  • Разработване на учебни програми и съдържание по Мебелопроизводство на база добри Европейски практики и методи с използване на цифрови технологии.
  • Повишаване на компетенциите на персонала в частта : умения за работа в междукултурна среда.

Проектът включва използването на дигитални инструменти и методи на обучение, чрез реализиране на два онлайн модула, допълващи присъствената мобилност.

От определящо значение е включването на екологично устойчиви и отговорни практики в Мебелопроизводството.

 

Пловдив бе домакин на междуинституционална работна среща на педагогическите специалисти от Центровете за специална образователна подкрепа и Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Тя бе инициирана от ЦСОП-Пловдив, за да се обсъдят проектите по програма „Еразъм+“ в подкрепа на приобщаващото образование. Началото на форума, който се проведе в Дом на културата “Борис Христов”, дадоха изпълнителите от ансамбъл „Тракийска младост“ при СУ „Любен Каравелов“.
Екипът на ЦСОП Габрово заедно с екипите на 10 центрове за специална образователна подкрепа в България, РЦПППО – София, РЦПППО – Пловдив, РЦПППО – Силистра, Националната асоциация на работещите с хора с увреждания представиха опита си по проекти по „Еразъм+“ – проведени мобилности на педагогическите специалисти, разработени интелектуални продукти, предстоящи дейности и резултати.
Повече от 90 специални педагози, логопеди, терапевти, психолози, ресурсни учители, директори и заместник-директори от 18 институции и организации, експерти от дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН и РУО – Пловдив представиха своя опит и се включиха в дискусиите по темата. Експертите разказаха как проектите по програмата са повлияли и подобрили тяхната работа, какви нови идеи са заимствали и адаптирали за техните ученици със СОП и как са споделили наученото с общността. Директорът на ЦСОП- Габрово, госпожа Диана Захариева представи работата на своя екип по проект " Повишаване на компетенциите на учителите от център за специална образователна подкрепа-Габрово" (2022-1-BG01-KA122-VET-000079288), който приключва успешно, като акцентира на ключови моменти от проведената мобилност в Италия. След дискусионния панел в работната среща посетихме ЦСОП – Пловдив, разгледахме обновената материална база и специализираните кабинети в терапевтичния комплекс. Обсъдихме подходи и иновативни практики по професионално образование и обучение за деца със СОП.
 
Дейността на педагогическите специалисти от ЦСОП, РЦПППО и НПО, в посока подкрепа на децата със специални образователни потребности, включително и дейностите по програма „Еразъм+“, трябва да бъдат популяризирани и насърчавани, за да достигнат до повече заинтересовани страни и подобрят качеството на работата ни. Нека нашите креативни идеи допринесат за пълноценно приобщаване на децата!"
ВЕСЕЛКА БАКИШ
Директор на ЦСОП - гр. Пловдив 
 
 
 
 
Проект Еразъм +
 

 „ ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА –ГАБРОВО“ №2022-1-BG01-KA122-VET000079288

 
 
    
 
 

 

Публикация в Gabrovo news - информационният сайт на град Габрово

https://www.gabrovonews.bg/news/199543/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2mQVqUbTeqqzEGa7eMUOYn0d5acuk5BQb1R7INpT0CPaaGO8_psH_Z0W0_aem_ATxx134m_krlNRHgQJBwX8RxsH0DOCYj_D-hR0sjBHa3_56zDv2HYj_myzXGD-prmNuXLFHwJNBS90UfZIfnJTSq

 

ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“
на тема:
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ"