Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Документи

2023 - 2024 учебна година

Прикачени документи

Вътрешни правила за работната заплата 2024 г.
Стратегия ЦСОП 2023-2024.pdf
Програма ЦОУД 2023-2024.pdf
Програма равни възможности 2023-2024.pdf
Правилник за дейността на ЦСОП 2023-2024.pdf
Правила и процедуце при подаване на жалби и сигнали от родители.pdf
План превенция 2023-2024.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО.pdf
механизъм за тормоза в ЦСОП 2023-2024.pdf
Етичен кодекс и план 2023-2024.pdf
Дневен режим 2023-2024.pdf
Стратегия за развитие на ЦСОП 2022 - 2023 година
Седмично разписание за първи срок на учебната 2022 -2023 година
Програма за целодневната организация на учебния ден за 2022 - 2023 учебна година
Програма за приобщаване на деца от уязвими групи за 2022- 2023 учебна година
Правилник за дейността на ЦСОП за учебната 2022 - 2023 година
Правилник БУВОТ за 2022- 2023 учебна година
План за училищния тормоз за учебната 2022- 2023 година
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 2022-2023 учебна година
Вътрешни правила за отпускане на стипендии 2022- 2023 учебна година
Дневен режим в ЦСОП за 2022-2023 учебна година
Годишен план на ЦСОП за 2022-2023 учебна година